Kā pareizi saukt klavieres?

Ar vārdu “klavieres” tiek apzīmētas visu veidu klavieres (pianīni, flīģeļi, tāfelklavieres u.t.t.). Mūsdienās akustiskās klavieres iedalās pianīnos un flīģeļos.

Līdzīgi ir gan krieviski – фортепиано, пианино, рояль, gan angliski – piano, upright piano, grand piano.