Par mums

Par mums

Jūs sveic klavieru skaņotāju un restauratoru ģimene. Klavieru skaņotāju un restauratoru professiju sākām sapgūt, būdami pusaudži sava tēva uzraudzībā jau kopš pusaudžu vecuma.

Mūsu tēvs, Mihails Larionovs, klavieru skaņotāja un restauratora specialitāti apguvis Rīgas Mūzikas instrumentu fabrikā, kopš 1975. gada.

Rīgas Mūzikas instrumentu fabrikai likvidējoties, viņš iekārtoja savu privāto darbnīcu klavieru restaurācijai, kur Mihails Larionovs strādāja ar saviem dēliem un citiem Rīgas Mūzikas instrumentu fabrikas meistariem. Darba gaitā Mihails Larionovs ir ieguvis meistara diplomu šajā specialitatē.

Iegūstot pamata iemaņas darbā ar klavierēm sava tēva darbnīcā, 2001. gadā vecākais dēls Boriss Larionovs sācis strādāt LAK meistaru biedrībā “Klavieru salons”, klavieru būves un restaurācijas meistaru biedrības vadītāja Jāņa Stiebriņša priekšgalā. 2001. gadā viņš iestājies Latvijas Amatniecības kamerā un 2003. gadā ir ieguvis klavieru restauratora un skaņotāja specialitāti 2002. gadā stažējies Vācijas klavieru fabrikā “GROTRIAN-STEINWEG”. Iegūstot klavieru skaņotāja un restauratora diplomu, dažus gadus nostrādā  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā par klavieru skaņotāju.

Nedaudz vēlāk vēl divi dēli – Vasilijs Larionovs un Dmitrijs Larionovs - ir iestājušies Latvijas Amatniecības kamerā un ieguvuši klavieru restauratora un skaņotāja specialitāti.

Šobrīd mēs kopā turpinam tēva iesākto darbu šajā specialitātē. Un mums ir gods stradāt ar daudziem Latvijas klavieru skaņotājiem un restaurātoriem. Kā arī ir pozitīva darba pieredze ar Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Krievijas, Vācijas, Norvēģijas speciālistiem.

2011 ©Boriss Larionov | Made by Andars